Facial Surgery

ศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile
(Smile Double Jaw Surgery)

การศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile ของ DA (Smile Double Jaw Surgery)
ให้ผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ โดยการคำนวณตำแหน่งที่เหมาะสมในการปรับขากรรไกรบนและล่างให้ได้สมมาตรกัน

ศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile ของ DA (Smile Double Jaw Surgery)

การศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile ของ DA (Smile Double Jaw Surgery) ให้ผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ โดยการคำนวณตำแหน่งที่เหมาะสมในการปรับขากรรไกรบนและล่างให้ได้สมมาตรกัน

  • ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 2 ช.ม.
  • วิธีการวางยา วางยาสลบ
  • นอนโรงพยาบาล 1-2 คืน
  • ตัดไหม 7 วันหลังการผ่าตัด
  • ระยะเวลาพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติภายใน 3-4 วัน

การผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร (Smile Double Jaw Surgery) ที่ดีจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาระบบการทำงานของปากและเพื่อความสวยงามไปพร้อมกัน

ศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile ของ DA (Smile Double Jaw Surgery) คืออะไร?

การศัลยกรรมขากรรไกรของ DA (Smile Double Jaw Surgery) เป็นการแก้ไขความผิดปกติของขนาด รูปร่าง หรือตำแหน่งของขากรรไกรทั้งบนและล่าง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโครงสร้างใบหน้าให้สวยงามและยังช่วยแก้ไขปัญหาการสบฟัน ทำให้สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนอื่น เช่น ปาก จมูก แก้ม คาง คนไข้บางรายมีการพูดหรือการหายใจที่ดีขึ้นด้วย

การศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile ของ DA (Smile Double Jaw Surgery)

การศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile ของ DA (Smile Double Jaw Surgery) เป็นวิธีการผ่าตัด ที่ต้องทำการวิเคราะห์ทั้งขากรรไกรส่วนบนและล่างเพื่อช่วยแก้ไขในเรื่องการทำงานของขากรรไกร รูปปาก ร่องริมฝีปากบน และ รอยยิ้ม เป็นต้น โดยการขยับและจัดวางขากรรไกรบนและล่าง โดยเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออก ขยับซ้าย-ขวา ขยับขึ้นบนลงล่าง หรือหมุนตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด

ศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile ของ DA (Smile Double Jaw Surgery)

  • 01. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทำการปรับกระดูกขากรรไกร โดยพิจารณาจากความของสมดุลของใบหน้า รูปทรงของร่องริมฝีปากบน และระบบการทำงานของปาก
  • 02. ศัลยกรรมขากรรไกรเพื่อให้ได้รอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ โดยการขยับขากรรไกรบนแบบตามเข็มนาฬิกา
  • 03. ทำการผ่าตัดอย่างสุดความสามารถ ด้วยการจัดวางขากรรไกรทั้งบนและล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด และทำการล็อคขากรรไกรให้แน่น
  • 04. ไม่มีโอกาสในการเกิดภาวะปากยุบ

การศัลยกรรมขากรรไกรแบบ Smile ของ DA (Smile Double Jaw Surgery) ตัวอย่าง