DA Intoroduction

DA’s Safe Surgery

DA Plastic Surgery Clinic looks for the best solution
focused on the basics and does endless research for patients to create a successful result.

DA คำมั่นสัญญา

เพื่อการผ่าตัดศัลยกรรมที่ปลอดภัยและการฟื้นตัวของคนไข้ แพทย์ทุกท่านของโรงพยาบาลศัลยกรรม DA ขอสัญญาว่า ทีมแพทย์จะรับผิดชอบตลอด

กระบวนการผ่าตัดและจะไม่มีการเปลี่ยนมือแพทย์ระหว่างการผ่าตัด อีกทั้งขอประกาศว่า “พวกเราจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เงื่อนไข ความปลอดภัย และยึดมั่นต่อจรรยาบรรณทางการแพทย์ด้วยความจริงใจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการเปลี่ยนมือแพทย์ระหว่างการผ่าตัด ที่เกิดขึ้นในคลีนิกและโรงพยาบาลศัลยกรรมบางที่

การเปลี่ยนมือแพทย์ระหว่างการผ่าตัด กลายเป็นประเด็นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์ จากการทำศัลยกรรม โดยแพทย์ที่ถูกขนานนามว่า “แพทย์ในเงามืด” พวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์จึงต้องแสดงความรับผิดชอบ
ต่อการผ่าตัดศัลยกรรมแบบเปลี่ยนมือแพทย์ในคลีนิกศัลยกรรมบางแห่ง การผ่าตัดศัลยกรรมแบบเปลี่ยนมือแพทย์ต้องถูกกำจัดออกไป โรงพยาบาลศัลยกรรม DA จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายทางการแพทย์ โดยการระบุชื่อแพทย์เจ้าของไข้ลงในสัญญาการผ่าตัด
และแสดงข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจน เช่น ชื่อ ภาพ และใบอนุญาตภายในห้องผ่าตัด เราสัญญาว่า “จะเดินหน้ากำจัดการผ่าตัดศัลยกรรมแบบเปลี่ยนมือแพทย์ต่อไป”

ระบบการระบุชื่อจริงของแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดการสลับแพทย์ระหว่างการผ่าตัด

DA ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทางการแพทย์(ฉบับปรับปรุง) ในการผ่าตัดศัลยกรรมแต่ละครั้งต้องทำการแสดงชื่อจริงของแพทย์ผู้ผ่าตัด รูปภาพของแพทย์ผู้ผ่าตัด และใบอนุญาต โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกติดตั้งบริเวณหน้าห้องผ่าตัดเพื่อที่จะให้คนไข้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว และทาง DA ไม่เคยทำการว่าจ้างศัลยแพทย์ที่เปลี่ยนมือระหว่างการผ่าตัด และทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติหน้าที่ตลอดกระบวนการผ่าตัดตั้งแต่การให้คำปรึกษา การผ่าตัด ไปจนถึงการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด พนักงานทุกคนของโรงพยาบาลศัลยกรรม DA จะดูแลรักษาคนไข้ด้วยความใส่ใจและจริงใจ

การให้คำปรึกษาที่จริงใจและมีระบบการวางแผนการผ่าตัดแบบรายบุคคล

เราจะแนะนำเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการทำศัลยกรรมหรือการรักษา จะไม่ให้คำปรึกษาที่เกินจริง และเราจะแนะนำการผ่าตัดที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคน โดยการตรวจร่างกายในเบื้องต้นจะเทียบเท่ากับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

โรงพยาบาลศัลยกรรม DA มีระบบความปลอดภัยที่ครบครันทั้งภายในและนอกห้องผ่าตัด เพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย ภายในห้องผ่าตัดนั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่จะช่วยให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ในกรณีที่ไฟดับระหว่างการผ่าตัด, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน, เครื่องอบพลาสมาสำหรับฆ่าเชื้อ โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำความสะอาดแทนน้ำบริสุทธิ์ และเครื่อง Air Shower ที่บริเวณทางเข้าห้องผ่าตัด เพื่อป้องกันเชื้อโรคอันเกิดจากเชื้อไวรัสหรือฝุ่นละอองที่อาจจะสามารถเข้าในบริเวณห้องผ่าตัดได้

นอกจากนี้ ยังมีทีมวิสัญญีแพทย์ประจำการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา เราไม่ได้มีทีมวิสัญญีแพทย์ไว้เพื่อวางยาเท่านั้น แต่ยังมีเพื่อตรวจวัดชีพจรคนไข้ วัดความดันเลือด วัดอุณหภูมิร่างกาย และ สัญญาณชีพต่างๆ โดยทีมวิสัญญีแพทย์จะอยู่ตลอดกระบวนการผ่าตัดตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งการผ่าตัดสิ้นสุดลง และจนกว่าคนไข้จะฟื้นตัวจากการวางยา ทาง DA นั้นยังมีระบบความปลอดภัยฉุกเฉิน เช่น ตัวยา Dantrolene ไว้ใช้รักษาในกรณีที่คนไข้มีภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินจนเป็นอันตรายในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการวางยาสลบ โดยโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นได้มีน้อยมาก แต่หากเกิดขึ้นแล้วสามารถทำให้คนไข้เสียชีวิตได้

ทีมแพทย์ผู้รับผิดชอบคนไข้

DA ขับเคลื่อนด้วยระบบความรับผิดชอบพิเศษ ซึ่งผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ยึดถือด้านความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ตลอดกระบวนการการผ่าตัด และการดูแลรักษาคนไข้หลังการผ่าตัด การร่วมกันวางแผนการผ่าตัด โดยไม่มีการสลับแพทย์ระหว่างการผ่าตัด ทีมแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรม DA มีประสบการ์ด้านการแพทย์สูงและมีความชำนาญในการผ่าตัด โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก

มีระบบการจัดการบริการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดอย่างมืออาชีพ

กระบวนการผ่าตัดไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แค่การผ่าตัด ผลการผ่าตัดศัลยกรรมยังขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดอีกด้วย โรงพยาบาลศัลยกรรม DA ได้จัดเตรียมทีมงานมืออาชีพและศูนย์ดูแลหลังการผ่าตัดเพื่อช่วยให้คนไข้้ฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับผลการผ่าตัดที่น่าพึงพอใจที่สุด

ความพยายามในการศึกษาและวิจัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

แนวความคิดของ DA
“จะทำอย่างไรให้ผลการผ่าตัดออกมาประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าพึงพอใจ”
พวกเราคิดว่าจิตใจของแพทย์ที่ต้องการดูแลรักษาคนไข้อย่างแท้จริงมาจากการคิดและตั้งคำถามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดว่า”จะทำอย่างไรให้้ผลการผ่าตัดออกมาประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าพึงพอใจ

โรงพยาบาลศัลยกรรม DA ได้ทำการศึกษาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใช่สาระสำคัญในปัจจุบัน แต่การพยายามทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจกับผลการผ่าตัดศัลยกรรมโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ