Men Surgery

DA Straight-Line rhinoplasty

DA Straight-Line Rhinoplasty เป็นทรงจมูกที่เหมาะกับผู้ชายมากที่สุด
โดยมีลักษณะเป็นเส้นตรงตั้งแต่สันจมูกถึงปลายจมูก

DA Straight-Line rhinoplasty

DA Straight-Line rhinoplasty

1. Straight-Line rhinoplasty / 2. Straight-Line rhinoplasty แบบไม่เสริมวัสดุ

ผลของการศัลยกรรม Straight-Line rhinoplasty

 • ปรับสันจมูกและปลายจมูกให้หนาขึ้นกว่าทรงผู้หญิง
 • ทำการออกแบบทรงจมูกให้ได้สัดส่วนสวยงามรับกับหน้าผากและคาง
 • ใบหน้าดูมีเสน่ห์ดึงดูด ด้วยจมูกทรงตรงที่ดูเป็นธรรมชาติ

DA Straight-Line rhinoplasty

Straight-Line rhinoplasty เป็นทรงจมูกที่เหมาะสำหรับผู้ชาย โดยจะทำการปรับตั้งแต่บริเวณสันจมูกถึงปลายจมูกให้เป็นลักษณะเส้นตรง เพื่อใบหน้าที่หล่อสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

 • ระยะเวลาการผ่าตัด 1 ช.ม. 30 นาที
 • วิธีการวางยา วางยานอนหลับ
 • นอนโรงพยาบาล ไม่ต้อง
 • ตัดไหม 7 - 14 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น 2 - 3 วันหลังการผ่าตัด

วิธีการศัลยกรรม Straight-Line rhinoplasty

1. ทำให้สันจมูกสูงขึ้นด้วยการเสริมวัสดุ โดยพิจารณาให้ทรงจมูกและหน้าผากเหมาะสมกัน
2. ปรับปลายจมูกให้สูงขึ้นด้วยการเสริมกระดูกอ่อนจมูกหรือกระดูกอ่อนหลังหู

DA Straight-Line rhinoplasty

 • POINT 01. จมูกทรงตรงตั้งแต่สันจมูกถึงปลายจมูก
 • POINT 02. มีวิธีการผ่าตัดและวัสดุทางการแพทย์ที่หลากหลาย
 • POINT 03. สามารถปรับสันจมูกและแก้ไขปัญหาปลายจมูกกลมได้
 • POINT 04. ระยะเวลาในการผ่าตัดสั้น

Straight-Line rhinoplasty แบบไม่เสริมวัสดุ

เป็นวิธีการผ่าตัดศัลยกรรม ที่ใช้กระดูกอ่อนของคนไข้หรือชั้นผิวหนังแท้ แทนการใช้วัสดุ เช่น ซิลิโคน หรือ Gore Tex

เหมาะสำหรับ

 • ในกรณีที่มีอาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ หรือนักกีฬา
 • ในกรณีที่ไม่สะดวกกับวิธีการศัลยกรรมด้วยการเสริมวัสดุ
 • ในกรณีที่ต้องการทรงจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติ
 • ระยะเวลาการผ่าตัด 2 - 3 ช.ม.
 • วิธีการวางยา วางยานอนหลับ
 • นอนโรงพยาบาล ไม่ต้อง
 • ตัดไหม 7 - 14 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น 7 วันหลังการผ่าตัด

วิธีการศัลยกรรม Straight-Line rhinoplasty แบบไม่เสริมวัสดุ

1. ทำให้สันจมูกสูงขึ้นด้วยการใช้กระดูกอ่อนของตัวเอง หรือการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
2. ปรับปลายจมูกให้สูงขึ้นด้วยการเสริมกระดูกอ่อนจมูกหรือกระดูกอ่อนหลังหู

Straight-Line rhinoplasty แบบไม่เสริมวัสดุ

 • POINT 01. ทรงจมูกดูเป็นธรรมชาติ
 • POINT 02. โอกาสติดเชื้อน้อย
 • POINT 03. ความปลอดภัยสูง

ระบบการผ่าตัดศัลยกรรมที่ปลอดภัยของ DA

 • ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติ
  ทีมศัลยแพทย์มีความเข้าใจในเรื่องของความงามเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง อีกทั้งยังทำการศึกษาและวิจัย
 • ระบบการรักษาเฉพาะแบบ 1 : 1
  ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะลงลายมือชื่อรับรองตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาเพื่อทำการวินิจฉัยอาการ การผ่าตัด และการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด เพื่อความมั่นใจของคนไข้
 • ทำการผ่าตัดด้วยความปราณีต เพื่อผลการผ่าตัดที่สวยงามสมบูรณ์แบบ
  เพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ ผ่านกระบวนการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ และการผ่าตัดที่ไม่มีความผิดพลาด
 • ระบบความปลอดภัยระดับสูง เทียบเท่ากับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
  ทำการระบุชื่อแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดภายในห้องผ่าตัด , เครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา , ระบบ Air - Shower และมีทีมวิสัญญีแพทย์อยู่ประจำการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา